Aktuelt
Altan - vedligeholdelse med træolie 
Hvis din altan har håndlister og gulv af træ, så bør du give dem træolie en til to gange om året. Læs mere i denne vejledning om vedligeholdelse. Værktøj, træolie og instruks findes i kælderen, i "vinduet" til fyrrummet. 
Opvarmning og fugt - anbefalinger 
Det har stor betydning for varmeregningen, opvarmning af lejlighederne og forebyggelse af skimmelsvamp at der varmes og udluftes efter nogenlunde faste regler. Groft sagt skal samtlige radiatorer havde den samme indstilling, typisk 3, lidt afhængig af lejlighedens placering og isoleringsgrad. Derudover er det vigtigt med en 5 minutters udluftning et par gange om dagen, med lukkede radiatorer. Se disse avisartikler for yderlige oplysninger.
Virker din radiator ikke, typisk i starten af sæsonen? Kontakt formanden, for det meste kan vi selv afhjælpe det.
 
Vinduerne - en større post 
Husets vinduer er en større post i økonomien. Officielt skal de vedligeholdes hvert syvende år, men det kræver byggeplads, snedker, maler og rådgiver til 200.000, 25.000, 110.000 og 50.000 (kr. 385.000 ialt, næsten kr. 400 pr. lejlighed pr. måned!). Det kan derfor godt betale sig at passe på vinduerne: sætte dem på krog når de er åbne (de hænger alle over befærdede arealer), lukke dem inden det bliver regnvejr, male dem indvendig, melde småskader når de konstateres (foreningen betaler rådskade og punkterede ruder hvis ellers vinduerne er vedligeholdte; bestyrelsen har kroge liggende). 
Om kælderen - obs fugt 
Efter udbedring af svampeskader i starten af dette århundrede, hvor bl.a. alt plankeværk blev fjernet, og bærende bjælker skiftet, har vi ikke haft flere fugtproblemer i kælderen. Den er til og med blevet fugtsikret, både lodret langs facaden, og vandret ved indskydning og imprægnering i 20 cm højde. Skillevæggene er erstattet med Troax trådvægge, og der er etableret riste i samtlige inder- og ydervægge for at sikre ventilation. 
Det er dog afgørende at der ikke opbevares organisk materiale direkte på gulvet eller op ad de kolde ydervægge. Dette vil medføre mug og svamp og den velkendte kælderlugt. Dette gælder især papkasser og tekstiler. Ligeledes bør ventilationsriste ikke tildækkes. 
Fællesrummet er forbeholdt cykler og husets materialer, stilles der midlertidlig andet skal det være forsynet med navn. Der er monteret cykelhængebeslag til fælles brug.